اخبار

Behamad IPTV

اخبار

اولین محصول IPTV با رویکرد مصارف هتلی و بیمارستانی شرکت مهندسی "بهامد سازان شبکه آریا" ، پس از صرف ماهها تحقیق در بخش R&D شرکت تولید و آماده بهره برداری گردید. لازم به توضیح می باشد که این نسخه برای Set Up Boxهای برند AMINO تهیه و بهینه سازی شده است و بزودی سایر نسخ آن پس از تست نهایی آماده ارائه خواهد شد.

اطلاعات بیشتر ...