UPS

الزامات شناخت و ویژگیهای UPS

UPS

 

دستگاه UPS یک وسیله الکتریکی برای تامین برق اضطراری برای زمانی است که منبع اصلی برق قطع یا خراب می شود. این دستگاه ها معمولا برای پشتیبانی از کامپیوترهای مراکز داده و تجهیزات ارتباطات مخابراتی و … به کار می رود تا از قطع ناخواسته برق که می تواند منجر به صدمات انسانی، از دست دادن داده ، نقصان در کسب و کار و … شود، جلوگیری کند.

بسیاری از کسب و کارها نیاز به پشتیبانی برقی از تمامی زیرساختهای خود دارند. برای بسیاری از فرآیندهای کسب و کار استفاده از UPS نه تنها برای زیرساختهای IT و سیستمهای کامپیوتری بلکه برای کاربردهایی مانند مجتمع های ساخت و همچین فروشگاههای خرده فروشی نیز به کار می رود. با توجه به اهمیت و گستردگی کاربردهای UPS شناخت جنبه های مختلف نیازمندی و همچنین انواع مختلف UPS اهمیت بسزایی دارد.

Watt و VA دو مفهوم سر در گم‌ کننده در UPS

UPS

 

مقدمه

در این مقاله تفاوت میان وات و ولت‌آمپر (Volt-Ampere) را بیان می‌کنیم و توضیح می‌دهیم که در بیان مشخصات تجهیزات حفاظت برق چگونه این دو، به ‌شکل درست یا نادرست، به‌ جای یکدیگر استفاده می‌شوند. بسیاری فرق این دو واحد اندازه‌گیری یعنی وات (W) و ولت‌آمپر (VA) را در برآورد مشخصات UPS نمی‌دانند و همین مسئله آنان را سردرگم می‌کند. بسیاری از سازندگانی که UPS و تجهیزات تامین برق مرکزداده را تامین می‌کنند نیز در تشخیص تفاوت این دو ناتوان هستند و بر این سردرگمی می‌افزایند.

پیشینه

مصرف برق تجهیزات کامپیوتری با وات یا ولت‌آمپر بیان می‌شود. مقدار وات در واقع همان توان واقعی مصرف ‌شدهٔ تجهیزات است. مقدار ولت‌آمپر را توان ظاهری (Apparent Power) می‌نامند که برابر است با حاصل‌ ضرب اختلاف پتانسیل و جریان برق مصرفی تجهیزات. وات و ولت‌آمپر هریک کاربرد و اهداف خودش را دارد. وات بیان‌ کنندهٔ میزان برقی است که از نیروگاه خریداری می‌شود و بار حرارتی که تجهیزات تولید می‌کنند. ولت‌ آمپر برای برآورد کابل ‌کشی و کلید قدرت به‌ کار می‌رود. در بعضی از مصارف مانند لامپ‌های رشته‌ای این دو مقدار یکسان هستند ولی برای تجهیزات کامپیوتری ممکن است آشکارا متفاوت باشند. بدین معنی که مقدار ولت‌آمپر همواره برابر یا بیشتر از مقدار وات است. نسبت وات به ولت‌آمپر را ضریب توان (Power Factor) می‌نامند و با عدد (مانند ۰٫۷) یا درصد (مانند ۷۰ درصد) بیان می‌کنند.