تولیدات

محصول IPTV نسخه V1.1 HL-A

تولیدات

مقدمه

نام پروژه: IPTV

نام Core: ārmiti (آرمیتی)

نسخه: v1.1 HL-A

 

توضیح: آرمیتی (ārmiti) به معنی: فروتنی، پاک، محبت

سپنته آرمیتی یکی از ایزد بانوان و امشاسپندان زرتشتی است که در زبان اوستایی، سپنته آرمیتی یا سپنت اَرمَیتی یا سپند آرامئیتی خوانده می‌شود که در زبان پهلوی بدان سپندارمذ یا سپندارمت گویند و در فارسی، سپندارمد نیز خوانده شده ‌است. امشاسپند سپندارمذ، نگهبان و ایزدبانوی زمین سرسبز و نشانی از باروری و زایش است.

مدت بیست ماه از شروع چالش برنامه نویسی پروژه IPTV گذشت، بیست ماهی که با فراز و نشیب ها همراه بود و هنوزم هست. پس از چندماه نشست و جلسه پیرامون پیاده سازی این پروژه که به صورت مرتب و شفاف در مورد روند انجام پروژه تهیه شده بود امروز شاهد پایان تولید اولین نسخه با ارزش و فاخر هتلی از IPTV این شرکت هستیم که پس از یک بازه آزمایشی یک ماهه در فضای عملیاتی و رفع ایرادات احتمالی آماده عرضه در بازار هدف خواهد بود که قطعا پس از آن در دستور کار توسعه و ارزش افزوده های دیگری به سیستم اضافه که نهایتا منجر به درآمد عالی برای تمام ذینفعان خواهد گشت.

در روند این پرژه از ابتدای تاسیس شرکت، به تجربیاتی رسیدیم که بعضی خوشآیند و بعضا ناخوشایند ولی دستآورد همکاری تیمی از شاخص ترین ارزشهای موجود این پروژه است که در آینده نزدیک باعث تشکیل تیم های دیگر و همکاری صمیمانه تر در سایر پروژه ها خواهد گشت.

اولین نسخه ای که توسط گروه مولفین این شرکت نوشتار گردیده با نام تجاری Behamad IPTV که مختص Set Top Boxهای برند Amino سفارشی سازی و بهینه شده است، عرضه خواهد شد و مخاطبان خاص آن هتلها و یا مراکزی هستند که از این Device بهره می برند و این نسخه را V1.1 HL-A نامیده ایم که HL اختصار نام HOTEL و حرف A مشخصه برند Amino می باشد.

 

حال می پردازیم چرا اولین نسخه هتلی ؟

 

 • فرصت ها:
 1. استقرار بیش از 60% هتلهای ایران در مشهد
 2. مشهد دومین شهر پرجمعیت ایران بعداز تهران
 3. استفاده از IPTV بعنوان ارزش افزوده مالی هتل
 4. استفاده از IPTV بعنوان ارزش افزوده ستاره هتل
 5. پذیرش سالانه بیش از 2 میلیون زائر از خارج از کشور
 6. پذیرش سالانه بیش از 27 میلیون زائر از داخل از کشور
 7. قیمت تمام شده پائین محصول نسبت به محصولات مشابه خارجی
 8. شناخت بعضی از اعضاء شرکت بعنوان مدیران و مشاوران IT بعضی هتلها و مراکز اقامتی

 

 • نقاط قوت:
 1. بومی بودن شرکت
 2. کدنویسی برنامه از پایه
 3. آشنایی کامل با ساختار هتلداری
 4. قابلیت توسعه برنامه (Expandable)
 5. قابلیت شخصی سازی برنامه (Customizable)
 6. شناخت کامل از مفاهیم (Concept) کاربردی IPTV در صنعت هتلداری

 

بزودی ادامه مطلب....