نرم افزار

تولید نرم افزارهای سفارشی

نرم افزار

 

تولید ایده و ارائه راهکارهای خلاقانه از اصول کاری تیم نرم افزار شرکت مهندسی "بهامد سازان شبکه آریا" بوده که تولید و توسعه نرم افزارهای سازمانی را با کیفیت رقابت حتی در عرصه های بین المللی در دستور کار خود قرار داده است.

در فرآیند تولید و توسعه نرم افزارها، گام های زیر با نهایت دقت اجراء می شوند:

1- انجام مطالعات مقدماتی، بررسی های محیطی و امکان سنجی اولیه

2- برنامه ریزی و فازبندی پروژه

3- اجراء و پیاده سازی

4- تست و آزمایش

5- مستند سازی ، نگهداری و پشتیبانی

6- انتقال دانش به کارشناسان مجموعه

کلیه فرآیند های فوق بر اساس اصول مهندسی نرم افزار و با هدف مدیریت چرخه عمر یک محصول و همچنین شرایط خاص سازمانی و بومی، برنامه ریزی و اجراء می گردند. جهت ارزیابی نرم افزارهای تولید شده از استانداردهای مختلفی استفاده می شود به عنوان مثال ممیزی نرم افزارها بر اساس استانداردهای ISO 15504 (فرآیند تشخیص و تعیین بهبود قابلیت نرم افزار) از جمله وظایف کارشناسان بوده و تضمین کننده کیفیت و کارآیی محصولات می باشد.

در روند تولید و توسعه نرم افزارها بهره گیری از جدیدترین مدل های روز ، دانش فنی و شرایط بومی در نظر گرفته شده است. یکی از مباحثی که در چند سال اخیر در حوزه مدیریت پروژه های نرم افزاری بسیار مورد توجه قرار گرفته متدهای چابک (Agile) می باشد. در این راستا متدها و روش های مدیریت گوناگونی وجود دارد که چابکی در پیاده سازی نرم افزار و مدیریت پروژه یکی از مهمترین پایه های این روش می باشد. یکی از متدهایی که بسیار کاربرد داشته روش Scrum  می باشد که با رعایت چارچوب های مدیریتی سعی در زمانبندی کارها (Time Boxing) و دست یابی به اهداف پروژه در زمانی مناسب و افزایش کار تیمی درتولید محصول دارد.

 

Agile Software Development Life Cycle

همچنین در حوزه نرم افزارهای موجود نیز کارشناسان شرکت مهندسی "بهامد سازان شبکه آریا" در کنار سازمان ها بوده و با مشاوره های موثر ، امکان بهبود عملکرد در سرویس دهی سازمان های محترم را فراهم می نمایند.

در بیشتر سازمان ها، فرآیند تولید نرم افزارها با یک نگرش کلی آغاز نگردیده و چنین فرآیندهایی پس از توسعه دارای معضلاتی هستند که کارآیی آنان را دچار اختلال می نماید، از این رو آنالیز و بهینه سازی ساختارApplication ها و پایگاه های داده در کلیه ابعاد از جمله خدماتی است که در این حوزه ارائه شده و تجارب موفق موجود، خود حاکی از خدمات موثر شرکت مهندسی "بهامد سازان شبکه آریا" در این بخش می باشد.