Fiber Optic

تکنولوژی GPON

Fiber Optic

 

(GPON – (Gigabit Passive Optical Network به مانند EPON از شعب تکنولوژی PON می باشد. این تکنولوژی جهت استفاده مشترکین از بستر فیبر نوری و استفاده از مزایای آن طراحی شده است. یک مکانیزم دسترسی Point-to-Multi point بوده و مشخصه اصلی آن استفاده از تقسیم کننده های Passive در شبکه های توزیعی فیبر نوری می باشد. بدین معنا که تنها یک فیبر از مراکز ارائه دهنده، دریافت و به چندین مصرف کننده شامل منازل و مشاغل کوچک ارائه خواهد شد. درباره GPON و مزایای آن در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.